KLUB TATA NA STARCIE – 2017


GRUPA ZABAWOWA– 
Cykl 5 spotkań w kolejne soboty
DLA KOGO: dla ojców razem z dziećmi 3-5 r.ż.
START: 30.09.2017 sobota 15:00-18:00
ILOŚĆ GODZIN: 15h
DATY SPOTKAŃ: 30.09, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11
MIEJSCE: Żłobek Wesołe Koziołki, ul. Bolesławy 21

>>ZAPISY – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<

Grupa zabawowa dla ojców z małymi dziećmi to 5 spotkań po 3 godziny prowadzona przez 2 mężczyzn, psychologów. W grupie weźmie udział około 8 ojców wraz z dziećmi (od 3 do 5 roku życia).

Ojcowie uczestniczący w zajęciach będą mieli okazją do:

  • pogłębienia więzi z dzieckiem
  • poznania nowych kreatywnych sposobów spędzenia czasu, zabawy z dzieckiem
  • wspólnego rozwijania zdolności artystycznych wraz z dzieckiem (muzycznych, plastycznych, ruchowych)
  • udziału w zabawach sportowych
  • wymiany doświadczeń z innymi ojcami
  • możliwość obserwacji innych ojców ich stylu rozwiązywania różnych sytuacji
  • uczestniczenia w rozmowach z prowadzącymi psychologami na forum całej grupy lub w mniejszych grupkach podczas zabawy
  • możliwość skonsultowania z psychologiem/trenerem własnych postaw rodzicielskich prezentowanych podczas, spotkań uzyskania precyzyjnej porady opartej o wnioski psychologa wyciągnięte z obserwacji interakcji rodzica z dzieckiem
  • możliwość skonsultowania własnych refleksji, odczuć dotyczących zachowań dziecka

Dzieci otrzymają możliwość budowania relacji społecznych w grupie rówieśników oraz uczestniczenia w ciekawych zabawach bodźcujących rozwój i uczenie się. Dla dzieci młodszych może to być cenny trening bycia w grupie i rozwijania kompetencji społecznych.

Zajęcia realizowane będą w żłobku „Wesołe Koziołki” w Poznaniu, oraz w miarę gotowości grupy również na podwórkach, placach zabaw i w parkach.

Prowadzący:

Zajęcia prowadzone są przez trzech psychologów, którzy również są ojcami.
Adam Stepnowski-Said
Dariusz Bronowski
Piotr Przystański

ZAPISY – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Możliwy jest też telefoniczny kontakt z koordynatorem projektu pod numerem 793 305 007

Działania  projektu „Akademia Rozwoju Rodziców” współfinansowane ze środków Miasta Poznania.