O Fundacji

Misją Fundacji Rozwoju MOTYLARNIA jest pozytywne oddziaływanie na rozwój dzieci, osób dorosłych oraz społeczności, w której żyjemy. Centralną dla nas wartością jest ROZWÓJ, który postrzegamy w trzech uzupełniających się wzajemnie wymiarach:

  1. Harmonijny, psychospołeczny rozwój dziecka od początku życia do osoby dorosłej.
  2. Świadomy rozwój wewnętrzny dorosłego człowieka w kierunku samorealizacji i kształtowania jakości swojego życia.
  3. Rozwój świadomości społecznej opartej na współodpowiedzialności i wzajemnym poszanowaniu wolności i godności osobistej.

Naszym pragnieniem jest pełne zaangażowanie posiadanych przez nas kompetencji zawodowych i osobistych takich jak psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, trenerskie i organizacyjne w celu inicjowania, prowadzenia oraz promowania wszelkich działań na rzecz kreowania bezpiecznego środowiska, w którym dzieci i dorośli mają możliwość jak najpełniejszej realizacji swojego potencjału.