Akademia Rozwoju Rodziców

Akademia Rozwoju Rodziców to kompleksowy projekt działań profilaktycznych wspierających rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu i wychowywaniu dzieci prowadzony przez Fundację Rozwoju MOTYLARNIA od 2014 roku

Celem projektu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzicom dzieci doświadczającym trudności wychowawczych oraz kryzysu. Naszymi działaniami pragniemy objęć rodziców dzieci w każdym wieku, oraz rodziców zastępczych i opiekunów prawnych wychowujących dzieci z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Nasza oferta w 2017 roku to udział rodziców i opiekunów dzieci  w następujących formach wsparcia:

 1. „BYĆ MAMĄ” – Spotkania warsztatowe dla matek z dziećmi do 1 r.ż.
 2. „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecko granice.”
  Warsztat dla rodziców/opiekunów dzieci 0-6 lat.
 3. „Duże dzieci, duży kłopot” Trening Umiejętności Wychowawczych 
  dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym 7-15 lat.
 4. „Warsztaty dla taty” Spotkania warsztatowe dla ojców (jesień 2017)
 5. Podwórkowa grupa zabawowa „Tata na starcie” – grupa zabawowa dla ojców z małymi dziećmi – START lipiec 2017
 6. Specjalistyczny warsztat dla rodziców: Rozwój psychoseksualny małych dzieci 
 7. Specjalistyczny warsztat dla rodziców: Rozwój psychoseksualny u nastolatków
 8. Spotkania indywidualne z psychologiem lub pedagogiem oraz konsultacje dla osób korzystających z warsztatównych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

Projekt dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pobrany plik