Skip to content

FUNDACJA

Misją Fundacji Rozwoju MOTYLARNIA jest pozytywne oddziaływanie na rozwój dzieci, osób dorosłych oraz społeczności, w której żyjemy.

MISJA

Centralną dla nas wartością jest ROZWÓJ, który postrzegamy w trzech uzupełniających się wzajemnie wymiarach:

  1. Harmonijny, psychospołeczny rozwój dziecka od początku życia do osoby dorosłej.
  2. Świadomy rozwój wewnętrzny dorosłego człowieka w kierunku samorealizacji i kształtowania jakości swojego życia.
  3. Rozwój świadomości społecznej opartej na współodpowiedzialności i wzajemnym poszanowaniu wolności i godności osobistej.

Naszym pragnieniem jest pełne zaangażowanie posiadanych przez nas kompetencji zawodowych i osobistych takich jak psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, trenerskie i organizacyjne w celu inicjowania, prowadzenia oraz promowania wszelkich działań na rzecz kreowania bezpiecznego środowiska, w którym dzieci i dorośli mają możliwość jak najpełniejszej realizacji swojego potencjału.

ZESPÓŁ

Joanna Kowalska-Andrzejewska

Prezeska Zarządu

kierowniczka i terapeutka Ośrodka Terapii Motylarnia, gdzie prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla rodziców oraz konsultacje rodzinne i indywidualne pomysłodawczyni i koordynatorka projektów antydyskryminacyjnych fundacji, m.in. Akademii Równości i Różnorodności

Wykształcenie: psycholożka, trenerka, socjoterapeutka, arteterapeutka; ukończyła Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej WTTS, Studium Profilaktyki Uzależnień przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie, Studium Arteterapii Instytutu Eriksonowskiego, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz specjalizację z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu i Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademię Trenerek MiniMediacji z i między dziećmi na podstawie Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga

Adam Stepnowski-Said

Wiceprezes Zarządu

pomysłodawca i koordynator Akademii Rozwoju Rodziców, prowadzi zajęcia grupowe, konsultacje rodzinne i indywidualne

Wykształcenie: psycholog, trener, socjoterapeuta; ukończył Podstawowy i Zaawansowany Kurs Psychoterapii Systemowej WTTS. Uzyskał certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć i pracy z rodzicami małych dzieci metodą “Circle of Security® Parenting Training™” w Londynie.

Sylwia Kończak

Wiceprezeska Zarządu

terapeutka Ośrodka Terapii Motylarnia, gdzie prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla rodziców oraz konsultacje rodzinne i indywidualne.

Wykształcenie: psycholożka, pedagożka, socjoterapeutka; ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz kurs pedagogiki Marii Montessori - Polski Instytut Montessori

Weronika Sobczak

terapeutka Ośrodka Terapii Motylarnia, gdzie prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla rodziców oraz konsultacje rodzinne i indywidualne.

Wykształcenie: psycholożka, pedagożka, socjoterapeutka, ukończyła Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej WTTS

Monika Sobechowicz

terapeutka Ośrodka Terapii Motylarnia, gdzie prowadzi zajęcia arteterapeutyczne Wykształcenie: ukończyła dwuletnie Podyplomowe Studium Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz kurs sensoplastyki.

Jakub Róg-Mazurek

terapeuta Ośrodka Terapii Motylarnia, gdzie prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla rodziców oraz konsultacje rodzinne i indywidualne.

Wykształcenie: ukończył Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży KCP oraz Studium Interwencji Kryzysowej – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.

Klaudyna Bronowska

wolontariuszka fundacji, współpraca w opracowywaniu materiałów graficznych w projekcie Akademia Rozwoju Rodziców.

dr hab. Iwona Chmura - Rutkowska

wolontariuszka fundacji, współpraca w przygotowaniu i realizacji projektów antyprzemocowych, konsultacje merytoryczne działań antydyskryminacyjnych. Zawodowo: pedagożka i socjolożka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy motywowanej stereotypami, edukacji antydyskryminacyjnej, oraz studiów nad historią kobiet. Autorka prorównościowych zajęć i warsztatów dla młodzieży i dorosłych a także wielu publikacji, m in. książki „Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w narracjach młodzieży” (2019). Ekspertka w Zespole ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania.

Marianna Piątkowiak

wolontariuszka fundacji, współpraca w zadaniach administracyjnych i koordynacji projektów.