FUNDACJA

Misją Fundacji Rozwoju MOTYLARNIA jest pozytywne oddziaływanie na rozwój dzieci, osób dorosłych oraz społeczności, w której żyjemy.

MISJA

Centralną dla nas wartością jest ROZWÓJ, który postrzegamy w trzech uzupełniających się wzajemnie wymiarach:

  1. Harmonijny, psychospołeczny rozwój dziecka od początku życia do osoby dorosłej.
  2. Świadomy rozwój wewnętrzny dorosłego człowieka w kierunku samorealizacji i kształtowania jakości swojego życia.
  3. Rozwój świadomości społecznej opartej na współodpowiedzialności i wzajemnym poszanowaniu wolności i godności osobistej.

Naszym pragnieniem jest pełne zaangażowanie posiadanych przez nas kompetencji zawodowych
i osobistych takich jak psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, trenerskie i organizacyjne w celu inicjowania, prowadzenia oraz promowania wszelkich działań na rzecz kreowania bezpiecznego środowiska,
w którym dzieci i dorośli mają możliwość jak najpełniejszej realizacji swojego potencjału.

ZESPÓŁ

Joanna Kowalska-Andrzejewska

Prezeska Zarządu

kierowniczka i terapeutka Ośrodka Terapii Motylarnia, gdzie prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne,
warsztaty dla rodziców oraz konsultacje rodzinne i indywidualne
pomysłodawczyni i koordynatorka projektów antydyskryminacyjnych fundacji,
m.in. Akademii Równości i Różnorodności oraz programu
BYĆ SOBĄ – CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE 2023r.- wsparcie współpracy rodziców i kadry
w celu budowania bezpiecznych relacji w szkole.

Wykształcenie: psycholożka, trenerka, socjoterapeutka, arteterapeutka;
ukończyła Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej WTTS,
Studium Profilaktyki Uzależnień przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie,
Studium Arteterapii Instytutu Eriksonowskiego,
Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz specjalizację z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu i Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
Akademię Trenerek MiniMediacji z i między dziećmi na podstawie Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga

Adam Stepnowski-Said

Wiceprezes Zarządu

pomysłodawca i koordynator Akademii Rozwoju Rodziców,
prowadzi zajęcia grupowe, konsultacje rodzinne i indywidualne

Wykształcenie: psycholog, trener, socjoterapeuta;
ukończył Podstawowy i Zaawansowany Kurs Psychoterapii Systemowej WTTS.
Uzyskał certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć i pracy z rodzicami małych dzieci metodą
“Circle of Security® Parenting Training™” w Londynie.

Sylwia Kończak

Wiceprezeska Zarządu

terapeutka Ośrodka Terapii Motylarnia, gdzie prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne,
warsztaty dla rodziców oraz konsultacje rodzinne i indywidualne.

Wykształcenie: psycholożka, pedagożka, socjoterapeutka; ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz kurs pedagogiki Marii Montessori – Polski Instytut Montessori

Weronika Sobczak

terapeutka Ośrodka Terapii Motylarnia, gdzie prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne,
warsztaty dla rodziców oraz konsultacje rodzinne i indywidualne.

Wykształcenie: psycholożka, pedagożka, socjoterapeutka, ukończyła Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej WTTS

Olga Stobiecka – Rozmiarek

trenerka kompetencji społecznych, dramy stosowanej,
trenerka edukacji antydyskryminacyjnej i międzykulturowej,
instruktorka ruchu kreatywnego i trenerka uważności,
w Ośrodku Terapii Motylarnia prowadzi zajęcia arteterapeutyczne od października 2023 r.;

Współtwórczyni i realizatorka programu BYĆ SOBĄ – CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE 2023 R.
– wsparcie współpracy rodziców i kadry w celu budowania bezpiecznych relacji w szkole

Jakub Róg-Mazurek

terapeuta Ośrodka Terapii Motylarnia (współpraca od września 2020r. do  stycznia 2024 r.),
gdzie prowadził zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla rodziców oraz konsultacje rodzinne i indywidualne. 
Wykształcenie: ukończył Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży KCP
oraz Studium Interwencji Kryzysowej – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.

dr hab. Iwona Chmura – Rutkowska

wolontariuszka fundacji, współpraca w przygotowaniu i realizacji projektów antyprzemocowych,
konsultacje merytoryczne działań antydyskryminacyjnych.
Zawodowo: pedagożka i socjolożka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierowniczka,
badaczka i konsultantka projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy motywowanej stereotypami, edukacji antydyskryminacyjnej oraz studiów nad historią kobiet.
 Autorka prorównościowych zajęć i warsztatów dla młodzieży i dorosłych a także wielu publikacji,
m in. książki „Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w narracjach młodzieży” (2019).
Ekspertka w Zespole ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania.

Marianna Piątkowiak

wolontariuszka fundacji, współpraca w zadaniach administracyjnych i koordynacji projektów.