Skip to content

fdfdfdf

Motylarnia Ośrodek Terapii jest placówką wsparcia dziennego dofinansowaną przez Miasto Poznań:

 • poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, arteterapeutyczne oraz  sportowe  wspomaga wszechstronny rozwój dziecka
 • grupy prowadzi  zespół wychowawców/socjoterapeutów którzy są doświadczonymi psychologami i pedagogami
 • oferta  jest  skierowana  do  dzieci w  wieku 7  –  15 lat podzielonych  na  trzy  grupy  wiekowe (7-9, 10-11, 12-15)
 • w  roku  szkolnym ośrodek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14:30 – 18:30.
 • w ferie zimowe i wakacje prowadzimy atrakcyjne zajęcia i wyjścia w ramach półkolonii dla naszych stałych podopiecznych

Podczas zajęć grupowych w formie zabawy i warsztatu dzieci/młodzież mają okazję do:

 • rozpoznawania i wzmacniania swoich mocnych stron i talentów
 • rozwijania swoich umiejętności społecznych  w  relacji  z  grupą rówieśników oraz z dorosłymi (np. rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z trudnymi emocjami, asertywność)
 • odkrywania i rozwoju swoich zdolności twórczych
 • nawiązywania i rozwoju trwałych przyjaźni (jako alternatywa dla przynależności do zagrażających grup)
 • spędzania  czasu  w  twórczy,  bezpieczny  i  aktywny  sposób
 • nadrabiania zaległości szkolnych przy wsparciu wychowawców i wolontariuszy

 Wsparcie naszej placówki kierujemy do następujących osób:

 • dzieci doświadczające trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym w domu i/lub w szkole
 • dzieci i młodzież, z rodzin w których pojawiły się problemy związane z nadużywaniem alkoholu i innych używek
 • dzieci i młodzież, których szczególna sytuacja rodzinna wymaga, aby otrzymywały dodatkowe wsparcie
 • dzieci, które doświadczyły sytuacji krzywdzenia
 • naszą pomocą obejmujemy całą rodzinę, dlatego prowadzimy również cykliczne konsultacje i spotkania warsztatowe dla rodziców i opiekunów dzieci!

Wsparciem projektu objęci są  mieszkańcy i mieszkanki miasta Poznania

Pomoc świadczona przez placówkę jest nieodpłatna

Projekt MOTYLARNIA ROZWIJA SKRZYDŁA – 2023 – 2025 jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

email: kontakt@motylarnia.org

adres nowej siedziby od 09.2023 r.: ul. Św. Wawrzyńca 3b/U3, Poznań – Jeżyce

facebook.com/Motylarnia.Osrodek